DRIVING VISIONS

Twój silny partner w dziedzinie transportu samochodowego, konserwacji i serwisie czêœci zamiennych! Od 1980 roku dzia³amy na arenie miêdzynarodowej w bran¿y transportu samochodowego jako kompetentny partner. Firma jest zarz¹dzana przez Michaela Hermanna Schneebichler jako prywatne przedsiêbiorstwo rodzinne. Wieloletnie doœwiadczenie i kompetencje zawodowe gwarantuj¹ innowacyjne i zoptymalizowane rozwi¹zania dla transportu samochodowego. Nasz asortyment obejmuje komponenty i czêœci zamienne dla autotransporterów samochodowych wszystkich producentów. Asortyment obejmuje ponad 5000 komponentów, a nasze czêœci s¹ produkowane zgodnie z certyfikowanymi standardami jakoœci.

GLOBAL LOGISTICS

Nasz system logistyczny posiada gęstą sieć transportową i umożliwia nam eksport na rynek międzynarodowy. Nasz główny obszar działania obejmuje cały region Europy Środkowo-Wschodniej. Nasza administracja znajduje się w naszej siedzibie w Austrii.

Lokalizacje   Skontaktuj się z nami

GET CONNECTED

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o przesłanie nam wiadomości

Imię
E-mail
Twoja wiadomość
Proszę wprowadzić znaki

SCHNEEBICHLER ATP GMBH
AUSTRIA | 4894 Oberhofen am Irrsee | Gewerbegebiet-Salzweg 12

office[at]schneebichler.at
 

+43 (0) 6213 200 95

5.000

PODZESPOŁY

90%

Dostępność

37 J.

DOŚWIADCZENIE

MEET US IN AUSTRIA

Czekamy na Państwa wizytę w naszej siedzibie głównej w Austrii. Tak łatwo nas znaleźć..