101-494 rygiel blokujący

Ilość
Rekomendacja#
  • Schneebichler L02-018 | l02018*)
  • FRANCE F00081440 | f00081440*)
producent Schneebichler
materiał Stal
powierzchnia ocynkowany
Waga 0,725 kg
  • 1-0828 | 10828
  • L02-018 | l02018
  • F00081440 | f00081440
  • AS10149407 | as10149407

*) Wszystkie wymienione marki, referencje i numery porównawcze służą wyłącznie do celów porównawczych. O ile nie określono inaczej, oferowane produkty to części zamienne w jakości OEM.
(F) do / element składowy | (A) alternatywa